Generalny wykonawca

Grupa Budowlana Complex świadczy usługi budowlane jako Generalny Wykonawca w zakresie obiektów mieszkaniowych, komercyjnych oraz przemysłowych.

Występując w tej roli zapewniamy realizację wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz infrastruktury technicznej niezbędnych do ukończenia inwestycji.

Gwarantujemy  pełną kontrolę nad realizacją przedsięwzięcia i płynne przejścia  między kolejnymi etapami budowy. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i zaangażowanej grupie podwykonawców, realizujących swoje zadania w równoległym czasie, budowa przebiega według ustalonego wcześniej harmonogramu. Takie rozwiązanie daje inwestorowi pewność, że prace koordynowane są w należyty sposób z zachowaniem najwyższych standardów obsługi, dając rezultaty jakich oczekują klienci.

Grupa Budowlana Complex zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia inwestycji, zwracając szczegółową uwagę na zagadnienia formalno-prawne oraz nadzór techniczny. Gwarantujemy realizację inwestycji zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

Finalnym efektem naszych działań jest oddanie budynków do użytkowania.

Szczegółowy zakres usług jako Generalnego Wykonawcy określamy zawsze indywidulanie po gruntownym zapoznaniu się z potrzebami inwestora.


facebook
instagram
you tube
kontakt