Wieliczka, Hotel Lenart

Centrum hotelowo – konferencyjne Hotel Lenart

Lokalizacja: Wieliczka
Powierzchnia użytkowa: 5631,16 m2
Kubatura: 26 747,99 m3
Zakres: Wykonawca stanu pod klucz i zagospodarowania terenu

facebook
instagram
you tube
kontakt