Wieliczka, Warzelnia Smaków

Restauracja „Warzelnia Smaków”
Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wpisanego do Rejestru Zabytków i objętego ścisłą ochroną Konserwatorską.

Lokalizacja: Wieliczka, ul. Daniłowicza 13 
Powierzchnia użytkowa: 467,63 m2
Kubatura: 3530 m3
Zakres: Generalny Wykonawca w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

facebook
instagram
you tube
kontakt