Zarządzanie nieruchomościami

Jako Zarządca Nieruchomości obsługujemy zarówno wspólnoty mieszkaniowe jak i nieruchomości komercyjne. Wiemy jak istotna jest kwestia utrzymania nieruchomości w należytym stanie, jak i podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości obiektów.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie zwalniając właścicieli z codziennych obowiązków wynikających z dysponowania nieruchomością. Dbamy także o utrzymanie kosztów eksploatacyjnych na możliwie niskim poziomie.

Każda umowa jest indywidualnie negocjowana w celu uwzględnienia specyfikacji nieruchomości i oczekiwań jej właścicieli lub użytkowników.


facebook
instagram
you tube
kontakt